relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ด้านแรงงานสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การยื่นข้อเรียกร้อง 125
2 เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 211
3 การเจรจาต่อรอง 95
4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 85
5 การนัดหยุดงาน 92
6 คณะกรรมการสวัสดิการฯ 66
7 สหภาพแรงงาน 122
8 อื่น ๆ 138