ร่าง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .. พิมพ์

-ร่าง-พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...

(ร่างฯ ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานตรวจพิจารณาแล้ว )

สิงหาคม ๒๕๖๐

025001

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdf-ร่าง-พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...(สิงหาคม ๒๕๖๐)1784 Kb1004