กองนิติการร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านพานิช จิตร์แจ้ง พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกองนิติการ เข้าพบท่าน พานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๘