กองนิติการเข้าแสดงความยินดี ท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๘