กองนิติการเข้าแสดงความยินดีแก่ นางวลัยพร เหล่าวานิช พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗