โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต พิมพ์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ "ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต" โดยมีท่านวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการและการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ศ นิคม ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน