ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 พิมพ์

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน