หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์ พิมพ์

กระทรวงแรงงาน ใช้ Social Media เพิ่มช่องทางยกระดับหญิงไทยทำงาน เปิดโครงการ "หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์" ทางเว็บไซต์ womenwill.mol.go.th ให้บริการทุกมิติด้านแรงงาน พร้อมตอบปัญหาการทำงาน ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แบบ Live Chat ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

-กดที่นี้-