ประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมาย พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....179 Kb164
Download this file (0002.pdf)0002.pdfร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....138 Kb147