ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนัก พิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างอย่าใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ ๔ แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (33203.pdf)33203.pdfห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนัก105 Kb250