รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... พิมพ์

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

(ค่าชดเชย ลาเพื่อกิจธุระ การลาตรวจครรภ์ และการยื่นหรือแจ้งแบบสภาพการจ้าง)

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (00001.pdf)00001.pdfรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...1332 Kb168
Download this file (00002.pdf)00002.pdfสรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)199 Kb107