นายอาทิตย์ อิสโม มอบเงินช่วยเหลือ แก่นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส พิมพ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส นิติกรชำนาญการ กองนิติการ ในกรณีได้รับความเสียหายอันเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบริเวณกระทรวงแรงงาน