กองนิติการร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองนิติการเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองนิติการเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ กองนิติการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๒