ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิมพ์

396 1

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (000233.pdf)000233.pdfประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และการแจ้งสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์31 Kb190
Download this file (000234.pdf)000234.pdfประกาศกรมฯ เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย167 Kb3818