การห้ามหักค่าจ้าง พิมพ์

การห้ามหักค่าจ้างแม้นายจ้างจะมีข้อตกลง หรือความยินยอมของลูกจ้างให้หักค่าดำเนินการต่างๆ จากค่าจ้างของลูกจ้าง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (27898-1.pdf)27898-1.pdfการห้ามหักค่าจ้าง156 Kb1160