คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๘/๒๕๖๐ พิมพ์

002

เรื่อง ลูกจ้างลาป่วยลากิจบ่อยครั้ง นายจ้างเตือนและให้เข้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่ลูกจ้างก็ยังไม่ปรับปรุง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน

นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุนี้จึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

>>>คำพิพากษาย่อ<<<