อวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านสุวิทย์ สุมาลา พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

?