ท่านผู้ตรวจอภิญญาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่?พระพุทธชินราชประดิษฐานหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระภูมิชัยมงคลและศาลพ่อปู่โพธิราช ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องทำงาน ในโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมในวันแรก