ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองนิติการท่านใหม่ พิมพ์

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสมภพ ?ปราบณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ ณ ห้องทำงานสำนักคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน