ผอ.กองนิติการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบนโยบายการทำงาน พิมพ์

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ หลังจากนั้นได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ โดยมีหลักในการทำงาน แบบ 2H (Head&Heart) คือ การใช้ความคิดในการทำงานและการใช้ใจในการทำงาน ?ณ ห้องประชุม ศ นิคม ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน