สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (ท่านสุวิทย์ สุมาลา) พิมพ์

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมภพ ?ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ท่านสุวิทย์ สุมาลา ณ ห้องทำงาน ชั้น ๘