สวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิบดี กสร. (ท่านรองวรานนท์ ปีติวรรณ) พิมพ์

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมภพ ?ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านวรานนท์ ปิติวรรณ ณ ห้องทำงานสำนักอธิบดี ชั้น ๘ ?กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน