สวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดี กสร. (ท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) พิมพ์

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ณ ห้องทำงานสำนักอธิบดี ชั้น ๘ ?กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน