อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิบดี พิมพ์

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงานสำนักอธิบดี ชั้น ๘ ?กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน