ยินดีกับท่านรองอธิบดี กสร. (ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) พิมพ์

ผอ.สมภพ ปราบณรงค์ และสมาชิก กน. นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ณ ห้องทำงาน สำนักตรวจราชการกรม ชั้น ๙