ยินดีกับท่านรองอธิบดี กสร. (ท่านปฐม เพชรมณี) พิมพ์

ผอ.สมภพ ปราบณรงค์ และสมาชิก กน. นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ท่านปฐม เพชรมณี)?ณ ห้องทำงาน สำนักตรวจราชการกรม ชั้น ๙