กองนิติการเข้าอวยพรปีใหม่ พิมพ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกองนิติการ มอบกระเช้าอวยพร นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน และนายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

?