กองนิติการเข้าอวยพรปีใหม่ พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกองนิติการ มอบกระเช้าอวยพร ท่านอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ๓ ชั้น