สัมมนากองนิติการ พิมพ์

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองนิติการ ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างจิตสำนึกและมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลด์เมาท์เท่น วังน้ำเขียวรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา