การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล พิมพ์

การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (KM001.pdf)KM001.pdfการดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล1880 Kb106