การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (การออกคำสั่ง จป.)

Post on 24 พฤศจิกายน 2560
by Legal
ฮิต: 158

1. ผลกระทบของคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๘๒๔/๒๕๕๖ ต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. การปรับปรุงแก้ไขมาตรการในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
3. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น
4. การดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (0001.pdf)0001.pdfการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (การออกคำสั่ง จป.)693 kB