พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒๐ กรณีการย้ายสถานประกอบกิจการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ พิมพ์

พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒๐ กรณีการย้ายสถานประกอบกิจการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ มาตรา 120 กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่168 Kb254