บุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน พิมพ์

บุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐209 Kb1265